Facebookgroep Mediacoach

Facebookgroep Mediacoach-community Vlaanderen

Tool

Via deze gesloten Facebookgroep kan wie de Mediacoachopleiding volgt of gevolgd heeft op de hoogte blijven en blijven uitwisselen en elkaar vragen stellen.

Een mediacoach integreert mediawijsheid en digitale geletterdheid in de eigen organisatie of werking. Hij of zij doet dit op een coachende manier met zijn of haar team van collega's en medewerkers. De mediacoach is daarbij zowel hun inhoudelijk aanspreekpunt, als hun inspirator in hoe je hiermee (ped)agogisch met het publiek aan de slag gaat.

De Mediacoachopleiding is er voor professionelen die de rol van mediacoach willen opnemen en zich daarvoor willen vorming in de nodige competenties. De focus van de opleiding ligt voornamelijk op het realiseren van concrete activiteiten over (digitale) media en biedt daarenboven een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media in de eigen werking. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers leren zelfstandig een project op te zetten binnen de eigen setting. 

Meer over de Mediacoachopleiding

Werken mee aan dit initiatief